Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych. Doradza w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia oraz w zakresie szeroko pojętego przyjęcia i odrzucenia spadku. Tutejsza Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw, których przedmiotem są spadki zagraniczne. Kancelaria Adwokacka w ramach świadczonych usług z dziedziny prawo spadkowe udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych  przed sądami w następujących sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • stwierdzenie nieważności testamentów,
  • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych.