Ze względu na szczególną wagę spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz ich bezpośredni wpływ na codzienne życie rodzin naszych Klientów, Kancelaria dokłada dużej staranności, aby, często wysoki poziom negatywnych emocji towarzyszący stronom, nie wpływał negatywnie na podejmowane decyzje oraz by jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia każdej powierzonej sprawy. W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo rodzinne, Kancelaria Adwokacka dba o interesy Klientów w sprawach takich jak:

  • rozwód – rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
  • separacja
  • unieważnienie małżeństwa
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • alimenty ( zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
  • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z odpowiednio dziećmi i wnukami
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
  • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka
  • oraz wiele innych.