Kancelaria Adwokacka proponuje usługi polegające na zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu, dziele­niu czy też likwidacji. W ramach świadczonych usług oferujemy przygotowanie projektów umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał i ich rejestrację we właściwym sądzie rejestrowym. Dodatkowo Kancelaria oferuje też pomoc przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw. Wychodząc naprzeciw Państwu oczekiwaniom Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia), przygotowanie projektów uchwał organów, a także dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy. Kancelaria nadto świadczy doradztwo w zakresie prawnych aspektów reorganizacji i opty­malizacji prowadzonej działalności oraz zapewnia reprezentację Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień. Kancelaria Adwokacka przygotowała również swoją ofertę dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach, której proponujemy doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej nowego przedsięwzięcia czy też analizę słabych i mocnych stron danej formy organizacyjnej.