Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc w dziedzinie, jaką jest prawo pracy, zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje przede wszystkim doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądem pracy w postępowaniach dotyczących:

  • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
  • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
  • zapłaty świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
  • zwolnień grupowych,
  • ustalenia stosunku pracy,
  • molestowania, mobbingu i dyskryminacji.

Zakres udzielanej pomocy prawnej z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje z kolei m. in.:

  • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny,
  • reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych.