Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego. W szczególności w zakresie:

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.